Passantenrapportage Utrecht

Elk jaar voert Locatus een passantentelling uit in de binnenstad van Utrecht. Dit doen ze reeds 20 jaar in ongeveer 50 verschillende winkelgebieden in de Benelux. De rapportage geeft inzicht in de loopstromen van een winkelgebied. Hoeveel mensen lopen er, waar en wanneer? Op alle telposities wordt een identieke wijze van registeren gebruikt. Hierdoor kunnen veranderingen in het winkelgebied in de loop der jaren in kaart gebracht worden.

Weersomstandigheden worden meegenomen en daarop wordt een correctie uitgevoerd om de analyse zuiver te kunnen houden.

Op basis van deze gegevens heeft JB Retail B.V. een analyse gedraaid en de cijfers geïnterpreteerd. Elke week worden ons namelijk de vragen gesteld:

  • "Hoe gedraagt het Utrechtse publiek zich tegenwoordig in het stadcentrum?"
  • "Hoe heeft de verbouwing van Hoog Catharijne invloed gehad op de passantenstroom?"
  • "Welke straten verhuren goed en welke niet"

We hebben de passantentellingen van 2016 t/m 2019 op 5 belangrijke punten in het winkelgebied in kaart gebracht.

Tellingen op 5 belangrijke punten:

  1. Choorstraat
  2. Zadelstraat
  3. Steenweg
  4. Lange Elisabethstraat
  5. Lange Viestraat

Locaties

Aantal bezoeken per week

De afgelopen 4 jaar is het aantal bezoekers van de Utrechtse binnenstad licht gestegen. De grootste stijging bevond zich in dit jaar, maar daar staat een flinke uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlakte tegenover door de openingen van de tweede fase van Hoog Catharijne. Doordat de vraag naar winkelruimtes niet is toegenomen is voor het eerst in jaren lichte leegstand zichtbaar. Het goede nieuws is daarbij dat het gemiddeld aantal bezoekers per m2 winkeloppervlakte ook is gegroeid de afgelopen jaren. Het aantal weekbezoekers bedroeg in 2016 3.900 bezoekers per m2 wvo en in 2019 is dit 4.400 bezoekers per m2 (bron: Locatus). Door stijging aantal bezoekers, groei inwoneraantal en toename toerisme zal het centrum hier sterker uit moeten komen, net als na opening van Hoog Catharijne in 1973. Al hoewel de aantal passanten de laatste 5 jaar is gestegen was het aantal passanten 10 jaar geleden beduidend hoger.

klik op de afbeelding om deze te vergroten

Bezoekers per week

Passantenstroom per straat

vanaf 2016 t/m 2019

klik op de afbeelding om deze te vergroten

Bezoekers per straat

Omgeving Vredenburg

Over het algemeen kunnen we stellen dat er in 2019 een lichte stijging aan passanten te zien is voor het overgrote deel van de straten. Enkel de Lange Elisabethstraat heeft een kleine daling aan passanten. De Lange Viestraat stijgt daarentegen heeft meest in het afgelopen jaar. We zouden kunnen stellen dat meer bezoekers sinds 2017 de afslag namen naar de Lange Viestraat in plaats van de gebruikelijke route via de Lange Elisabethstraat. Wij verwachten dat dit te maken heeft met de wijziging van de in/uitgang van de Hoog Catherijne richting het Vredenburgplein. Deze is meer naar links verschoven.

Opening van Hoog Catherijne 1ste en 2e fase

Sinds de opening van de tweede fase van Hoog Catharijne zien we overall weer een stijging in het aantal passanten in de beschreven straten. Tijdens de bouw in 2018 zien we daarentegen dan ook een lichte dip. Er is dus goed te zien wat een effect het winkelcentrum heeft op de stadskern en haar bezoekers.

Bestrating Zadelstraat

De Zadelstraat heeft veel fluctuaties gekend. In 2016 heeft zij een metamorfose doorgemaakt. Aanleiding voor de door ondernemers gewenste herinrichting was om meer ruimte voor ‘beleven’ en ‘ontmoeten’ voor bezoekers en bewoners in het centrum te bieden en om een betere verbinding te creëren tussen het stationsgebied, het (kern)winkelgebied en het Museumkwartier. (bron: mariaplaatsutrecht.wordpress.com). Door deze herinrichting - en de opening van de eerste fase van Hoog Catharijne - is er een groei gemeten in 2017. In 2018 is het aantal passanten, net als in de Steenweg en Choorstraat, gedaald door de verbouwing van Hoog Catherijne. Maar tevens heeft de straat, door de opening van de tweede fase van Hoog Catherijne, weer een flinke bezoekers piek gekregen.

Kwalitatieve winkels Choorstraat

De Choorstraat is in gedaante veranderd de afgelopen jaren. Veel nieuwe brands zijn er gekomen, voor een zeer divers publiek. Overall is de kwaliteit aan retail verbeterd en dit zien we ook terug in de aantal passanten in de straat. De straat heeft net iets meer bezoekers in 2019 getrokken dan in 2016. Hopelijk zet deze lijn zich mooi door.

COPYRIGHT: JB RETAIL B.V.